CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 

 

BENEFICIAR

 

Nume …………………………………………………… Prenume …………………………………………………

CNP …………………………………. Numar de telefon ……………………………Adresa de email

…………………………………………….

Data semnare …………………………….. Data incepere ……………………………………….

 

 

 • Am luat la cunostinta ca nu se va returna suma achitata in caz de incetare.
 • Am luat la cunostinta continutul Regulamentului intern al Clubului DOWNTOWN FITNESS.
 • Declar pe propria raspundere ca sunt sanatos din punct de vedere medical si sunt apt pentru efectuarea exercitiilor aerobe si anaerobe.
 • Manevrarea necorespunzatoare a greutatilor si a aparatelor din sala exonereaza Clubul DOWNTOWN FITNESS si instructorii sai de orice responsabilitate.

 

Clubul DOWNTOWN FITNESS  este monitorizat video in mod permanenta (cu exceptia spatiilor private, precum vestiarele si baile). Spatiile monitorizate sunt semnalizate in mod vizibil. Informatiile inregistrate sunt necesare in scopul apararii intereselor legitime urmărite de club, pentru a asigura securitatea persoanelor fizice și a bunurilor apartinand acestora, putand fi comunicate, cu respectarea prevederilor legale, organelor de urmărire sau cercetare penala.

Incepand cu 25 mai 2018, au intrat in vigoare prevederile Regulamentului 2016/679/UE, cunoscut si ca Regulamentul General Privind Protectia Datelor (GDPR), regulament care presupune adoptareaunor noi masuri pentru protejarea datelor persobale ale clientilor.

DOWNTOWN FITNESS prelucreaza date cu caracter personal ale Membrilor sai in vederea indeplinirii obligațiilor sale legale precum și in vederea executării Abonamentelor. In acest sens, societatea noastra prelucreaza urmatoarele categorii de date: nume, prenume, CNP, numar de telefon, e-mail precum și fotografia (imaginea) Membrului, aceasta din urma fiind necesara pentru identificarea memebrului cu ocazia accesului in incinta clubului. De asemenea, sunt prelucrate imaginile video surprinse de camerele de supraveghere video in scopul mentinerii securitatii si combaterii infranctiunilor. In cazul refuzului furnizarii acestor date , ne vom afla imposibilitatea emiterii unui abonament de membru.

In contextul noii legislatii, beneficiati de urmatoarele drepturi: informare si acces la datele cu caracter personal, rectificare si stergere, restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus niciunei decii individuale, dreptul de a va adresa justitiei sau autoritatii nationale relevante. Pe baza consimtamantului expres al membrilor  exprimat,  utilizam imaginile surprinse in fotografii sau inregistrari video, in scopuri de promovare a clubului si a comunitatii noastre.  Utilizam aceste imagini in mediul online sau offline: pe website-ul www.downtownfitness.ro, pe paginile de social media pe care le administram sau care sunt administrate in colaborare cu noi. DOWNTOWN FITNESS se obliga sa nu afiseze materiale care ar putea afecta imaginea clientilor si sa nu divulge identitatea persoanelor care apar in fotografii ori inregistrari video, fara acordul acestora. Intrucât respectam dreptul la imagine al tuturor clientilor nostri, consimtamântul pentru prelucrarea acestor date poate fi retras oricând, fara a fi afectata in vreun fel calitatea serviciilor pe care le furnizam.

 

Datele cu caracter personal colectate vor fi arhivate pe durata impusă de normele legale, fiscale si contabile.

Semnarea Contractului de Prestari Servicii atesta faptul că ați fost informat cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal care urmeaza sa fie colectate, prelucrate, utilizate și stocate și ca sunteți de acord ca aceste date să fie prelucrate in scopurile precizate mai sus.

 

Semnatura Beneficiar                                                                            Semnatura Prestator Servicii

 

 

REGULAMENT INTERN DOWNTOWN FITNESS

 

SC DOWNTOWN FITNESS SRL este o societate comerciala cu sediul social in str. Morilor, nr.23,et 5,ap22, sector 3 , Bucuresti , inregistrata la Registrul Comertului cu J23/328/2020,, avand cod unic de inregistrare RO 33347821 si este reprezentata legal de BURDUSEL COSMIN in calitate de administrator.

ART. 1 CONDITII GENERALE PENTRU DOBANDIREA CALITATII DE MEMBRU

1.1.   Calitatea de membru poate fi dobandita de orice persoana care a implinit 16 ani. In cazul in care varsta beneficiarului este sub 16 ani, dobandirea calitatii de membru se face doar cu acordul scris al unuia dintre parinti sau a reprezentantului sau legal.

1.2.   Calitatea de membru al clubului DOWNTOWN FITNESS se obtine doar dupa semnarea contractului de catre ambele parti, insa nu inainte de plata integrala de catre beneficiar a taxelor aferente tipului de abonament achizitionat.

1.3.   Daca vreunul din membrii clubului nu respecta integral obligatiile prevazute in REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE A CLUBULUI acesta isi rezerva dreptul de a inceta unilateral dreptul de membru al clubului fara preaviz si fara motivare.

ART. 2 DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

2.1. DREPTURILE MEMBRILOR

2.1.1.Sa beneficieze de serviciile oferite de DOWNTOWN FITNESS conform tipului de abonament pentru care a optat si conform clauzelor contractului semnat.

2.1.2.Sa solicite modificarea tipului de abonament pentru care a optat initial printr-o notificare scrisa depusa la receptia clubului.

2.1.3.Sa isi suspende abonamentul fara datorarea unei explicatii conform Art.4 din prezentul regulament.

2.1.4.Sa solicite gratuit informatii de la personalul specializat al clubului privind suplimentele nutritive disponibile la receptie.

 

2.2. OBLIGATIILE MEMBRILOR

2.2.1.Sa se prezinte cu cardul de membru la receptia clubului . In cazul in care beneficiarul nu poate prezenta cardul la intrare, accesul ii este permis prin prezentarea unui act de identitate/ permis de conducere/ pasaport. Cardul este nominal si nu poate fi transmis unei alte persoane.

2.2.3.Sa se asigure ca foloseste in mod corespunzator aparatele si/sau echipamentele din cadrul salii si sa consulte personalul specializat al clubului .

2.2.4.Sa despagubeasca clubul DOWNTOWN FITNES Spentru daune cauzate prin folosirea necorespunzatoare a obiectelor, aparatelor si/sau a echipamentelor din incinta acestuia.

2.2.5.La finalul antrenamentului membrul este obligat sa elibereze dulapul de lucrurile sale personale

2.2.6.Orice membru al clubului trebuie sa respecte ordinea interioara si indicatiile antrenorilor,iar orice activitate desfasurata pe cont propriu se face pe seama si raspunderea membrului clubului.

2.27 Orice membru al clubului trebuie ca individual sa obtina de la un medic de specialitate aviz pentru posibilitatea de efectuare de a exercitiilor fizice,in caz contrar poarta responsabilitatea proprie pentru participarea la activitatile clubului fara un astfel de aviz.

 

ART. 3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE CLUBULUI DOWNTOWN FITNESS

 

3.1. Drepturile clubului DOWNTOWN FITNESS

3.1.1.Clubul are dreptul de a interzice accesul in sala a clientilor aflati sub influenta alcoolului, a narcoticelor si a altor substante halucinogene.

3.1.2. Clubul are dreptul de a refuza accesul in sala de antrenament a membrilor care nu au echipament sportiv / adecvat zonei de FITNESS sau care nu respecta oricare din conditiile prezentului regulament.

3.1.3.DOWNTOWN FITNESS isi rezerva dreptul de a modifica pretul serviciilor, durata lor precum si programul de functionare al clubului.

3.1.4.DOWNTOWN FITNESSisi rezerva dreptul de a nu functiona in zilele de sarbatoare legala din timpul anului, precum si in timpul altor sarbatori.

3.15 DOWNTOWN FITNESS isi rezerva dreptul de a inceta contractul cu membrii care nu respecta regulamentul salii si normele de buna desfasurare a programelor  clubului , prin orice mijloace si de a interzice prezenta in incinta clubului a acestor persoane.

 

3.4. OBLIGATIILE CLUBULUI DOWNTOWN FITNESS

3.2.1.Sa asigure membrilor serviciile stabilite potrivit contractului pe intreaga durata a acestuia.

3.2.2.Sa asigure conditii de igiena adecvate si o buna functionare a aparatelor de fitness  a clubului.

3.2.3.In masura in care acest lucru este posibil, a asigure membrilor consultant prin personal specializat, in legatura cu folosirea corespunzatoare a aparaturii si/sau a echipamentelor sportive.

3.2.4.Sa asigure confidentialitatea datelor care vizeaza datele personale ale beneficiarului, prezentate la momentul incheierii contractului si pe parcursul derularii acestuia.

3.2.5.Sa informeze beneficiarul in legatura cu orice modificare de program cu cel putin 24 de ore inainte de aplicarea ei prin mijlacele disponibile : la receptia clubului/site www.downtownfitness.ro  /media (Facebook,Instagram, etc).

 

Art.4. SUSPENDAREA ABONAMENTULUI

4.1.Membrii au dreptul sa isi suspende abonamentul prin solicitiarea acestui lucru la receptie sau pe adresa de mail admin@komfitness.ro. Se pot suspenda urmatoarele tipuri de abonament:

 • Abonamentul pe 3 luni – se poate suspenda pentru 2 saptamani
 • Abonamentul pe 6 luni – se poate suspenda pentru 4 saptamani
 • Abonamentul pe 1 an – se poate suspenda pentru 6 saptamani

4.2. Suspendarea se face pentru minim o saptamana.

4.3. Perioada de suspendare va fi adaugata la sfarsitul perioadei pentru care este valabil abonamentul

4.4. Membrii care si-au suspendat abonamentul nu il pot folosi in perioada respectiva in incinta clubului

4.5. Abonamentele pe o luna si pachetele de 4,8 sau 12 sedinte/ luna nu se pot suspenda.

 

Art. 5 TRANSFERUL ABONAMENTULUI

5.1Beneficiarul poate solicita transferul abonamentului catre o alta persoana care indeplineste conditiile pentru a fi membru DOWNTOWN FITNESS, prin depunerea unei cereri in acest sens la receptie.

5.2.Se pot transfera abonamentele pe 3 luni, 6 luni sau 1 an. Nu se accepta transferul in cazul abonamentelor incheiate pe 1 luna.

 

Art.6 ANULAREA ABONAMENTULUI

DOWNTOWN FITNESS isi rezerva dreptul de a anula abonamentul oricarui membru fara o notificare in prealabil si fara returnarea sumelor in avans, aferente perioadei de timp ramase pana la data expirarii in situatia in care acesta incalca Regulamentul de ordine interioara sau are un comportament care poate afecta reputatia si interesele clubului, de orice natura : folosirea unui limbaj abuziv, jignitor, degradant, profanator, un comportament si limbaj obscen, sau orice comportament de hartuire care poate aduce disconfort membrilor sau angajatilor.

 

Art. 7 REINNOIREA ABONAMENTULUI

Membrul are dreptul de a-si reinnoi abonamentul in aceleasi conditii ale prezentului regulament.

 

Art. 8 EXONERAREA DE RASPUNDERE

8.1. DOWNTOWN FITNESS nu isi asuma raspunderea pentru deteriorarea, uitarea,pierderea sau furtul bunurilor si al obiectelor personale.

8.2. DOWNTOWN FITNESS nu isi asuma raspunderea pentru vatamarile corporale, afectiuni ale sanatatii sau decesul beneficiarului, cauzate ca urmare a folosirii necorespunzatoare de catre acesta a aparaturii si a echipamentelor sportive, a nerespectarii instructiunilor personalului clubului ori din alte cauze neimputabile clubului.

8.3 DOWNTOWN FITNESS nu isi asuma nici o responsabilitate pentru afectarea starii de sanatate daca nu sunt obtinute avizele medicale corespunzatoare.

 

Art. 9 REGULAMENT  SALA DE FITNESS

 • Accesul in sala de fitness se face in mod obligatoriu cu imbracaminte adecvata proaspat igienizata si incaltaminte sport curata si uscata, pentru a va proteja sanataea si a evita mirosurile neplacute. Este recomandata folosirea deodorantului.
 • Folositi prosop de antrenament pentru a acoperi aparatele și bancile și curațati-le dupa utilizare .
 • Asigurati-va ca folositi echipamentul adecvat pentru greutatea și nivelul de experiența. Acest lucru nu numai că previne ranile, dar asigură și un antrenament eficient.
 • In timpul antrenamentului, evitati sa faceti zgomote puternice care ar putea deranja ceilalți utilizatori.
 • In timpul pauzelor dintre exercitii, nu tineti aparatele ocupate.
 • După ce folositi greutățile, asigurati-va că le așezati la locul lor, înainte de a pleca. De asemenea, nu aruncati greutățile pe podea, deoarece acest lucru poate deteriora echipamentul sau podeaua.
 • Nu executati exerciții care pot pune în pericol siguranța altor persoane sau care pot cauza daune sălii de fitness.
 • Nu lăsati obiectele personale nesupravegheate și nu consumati alimente in sala de antrenament.
 • Nu fumati si nu consumati alcool in interiorul salii de fitness.
 • Respectati programul de functionare al salii.

 

 DOWNTOWN FITNESS                                        BENEFICIAR

Translate »
×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×